ZAPRASZAMY

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „Homo Homini”
Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego
oraz Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych”

mają zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
„Izrael – murem podzieleni”,

która odbędzie się 26 kwietnia 2012 r.
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Reklamy